Условия на резервацията

Потвръждение на резервация

Потвръждението на резервацията е валидно само при получаване на депозит от 25% от цялата сума.

Забележка: 

i) Потвръждението на наличността за определени дати получено от "Епинио” не се    
счита за потвръждение на резервацията. Резервацията се потвръждава само при получаване на депозит.
ii) Депозитът се получава от “Епинио” не по късно от датата посочена от
отдел резервации.
iii) Потвръждението на направения депозит трябва също да бъде изпратено до отдел резервации на “Епинио” или имейл.

За методите на плащане моля вижте тук

Връщане на сума

За отмяна на резервация, връщане на сума от депозита се прави при следните условия.

0% такса отмяна:
Пълно връщане на парите – Когато отмяната на резервацията е направена с минимум 30 дни предупреждение   (от датата на чекиране) дадена от отдел резервации на “Епинио” .

Забележка:
i) 100% от депозита се връща.
ii) Приеманите известия са по факс или имейл.

50% такса отмяна:

50% такса отмяна   се начислява ако отмяната на резервацията е била  направена в рамките на период от 21 до 30 дни, от датата на чекиране.

Забележка:
i) 50% от депозита се връща.
ii) Приеманите известия са по факс или имейл.

100% такса отмяна:

100% такса отмяна се начислява когато отмяната на резервацията е направена в рамките на 20 дни от чекирането.

Забележка:
i) Не се връщат парите за депозита.

Пълно плащане на депозита

Баланса на резервацията се прави в “Епинио” преди датата на отпътуване.

Забележка: Разходите за плащане по банков път са за сметка на клиента